Tip til jobopslaget

At skrive et jobopslag kan være svært for mange nye ledere. Du får her nogle tips til hvad du skal skrive i dit jobopslag.

Når du starter med at skrive jobopslaget tænker du oftest ‘Nu skal jeg gøre den indbydende’ – og det skal du også. Men start med at lav en præcis stillingsbetegnelse og gem det farverige til brødteksten.

Det næste du skal skrive efter titlen er hvordan hverdagen på arbejdspladsen kommer til at se ud. Har du flere medarbejdere kan du drage på deres oplevelse – du kan evt. pynte lidt inden for rammerne.

Få kulturen med i dit jobopslag

Du skal i dit jobopslag afspejle den kultur der er i din virksomhed. Desto bedre du beskriver den kultur i har på virksomheden, desto bedre chance har du for at tiltrække de rette mennesker.

Husk altid, gennem hele dit jobopslag, at skrive levende og lokkende.

Når mange skal søge arbejde – især erfarne herrer – vil de gerne have ansvar og et mål de kan gå efter. Du kan fx. nævne forventningerne de første par år eller, hvis det er en lederposition, hvem der står under ham.

Til sidst bruger mange mobiler, lav det derfor også ansøgningen mobilvenlig.